5 วิธีเสริมความมั่นใจ ปลุกพลังชีวิต


ความมั่นใจ เปรียบเหมือนพลังกระตุ้นให้จิตใจฮึกเหิมทำให้มีแรงพลังทำสิ่งต่างๆ สำเร็จตามปรารถนา วิธีเสริมคุณค่าตนเอง ปลุกพลังชีวิต เสริมความมั่นใจ ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ1) สนใจจุดเด่นมากกว่าจุดด้อย มองหาจุดเด่นของตนเอง พร้อมฝึกฝนหรือทำงานที่ช่วยส่งเสริมจุดเด่นนั้น หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบจุดด้อยของตนเองกับผู้อื่น ควรคิดเสมอว่า “ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่รู้จริงแค่เรื่องเดียวก็สามารถประสบความสำเร็จได้"

2) ทำกิจกรรมสร้างความภูมิใจ ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือสังคม หรือทำงานอดิเรกที่ชอบ ซึ่งล้วนสร้างความอิ่มเอมใจ และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เพราะได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ

3) บอกตัวเองว่าทำได้ ควรพูดให้กำลังใจตนเองอย่างสม่ำเสมอว่า “ทำได้” และฝึกจินตนาการภาพความสำเร็จ

4) อย่ากังวลกับคำพูดของผู้อื่น ความวิตกกังวลอันเกิดจากคำตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์ ส่งผลให้เกิดความท้อแท้ และหมดกำลังใจ ฉะนั้นควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของถ้อยคำเหล่านั้น หากเป็นเพราะความห่วงใย ควรรับฟังและปรับปรุงตนเอง แต่หากเป็นเพราะอคติ ก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจ เพราะจะยิ่งบั่นทอนความมั่นใจตัวเอง

5) ขอกำลังใจจากคนใกล้ตัว เพราะกำลังใจจากครอบครัว เพื่อน และคนรักช่วยสร้างความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ทำให้กล้าตัดสินใจ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ฉะนั้นหากรู้สึกท้อแท้ หรือมีปัญหา อย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษา และแรงสนับสนุนจากพวกเขา

เมื่อมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม และรู้จักใช้ประโยชน์จากหลักบัญญัติ 5 ประการ สุขภาพตนเองและสังคมดีก็อยู่แค่เอื้อม.


***********************

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 14, ฉบับ 322, มีนาคม 2555 หน้า 18.

ไม่มีความคิดเห็น: