ความอิจฉาริษยาจะมีโทษ ๕ ประการ"การอิจฉาริษยาจะมีโทษ ๕ ประการ
๑. สาเหตุทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี
๒. เป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดี
๓. ขาดขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๔. สร้างศัตรูให้กับตนเอง
๕. ขาดความจริงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน"
ดังนั้น หากว่าชีวิตคนเรามีการอิจฉาริษยากันมาก ย่อมลำบากอย่างแน่นอนในการทำงานปฏิบัติงานระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นๆ (ระดับล่าง) จนสูงขึ้นไปถึงระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้ หากว่าเราได้น้อมนำคติธรรมคำสอนของท่านหลวงพ่อจรัญดังกล่าว เชื่อว่าจะเกิดความสุขในการทำงานปฏิบัติงานอย่างแน่นอน

และเป็นธรรมเนียมอย่างเคยที่ผู้เขียนจะต้องขออนุญาตฝากกาพย์ยานี ๑๑ ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้กรุณาพิจารณาแนะนำเพื่อการปรับปรุงต่อไป ดังนี้

อิจฉาริษยา หมดคุณค่าพาเป็นทุกข์
สองสิ่งไม่มีสุข มีแต่ทุกข์ห้าประการ

แตกแยกสามัคคี งานไม่ดีขาดประสาน
ขาดขวัญผู้ทำงาน เรื่องการงานไม่มีใจ

สร้างศัตรูตัวเอง เพราะอวดเก่งขาดจริงใจ
อิจฉาริษยาใคร ย่อมทุกข์ใจไร้ความดี

อิจฉาริษยา ไร้ราคาในชีวี
มีมากยิ่งไม่ดี เศร้าฤดีไม่ว่าใคร

ชีวิตหากอิจฉา ริษยาอยู่ร่ำไป
ชีวิตต้องหมองไหม้ ทุกข์ฤทัยและตรอมตรม

ต้องหยุดในสองสิ่ง จะดียิ่งอภิรมย์
ทุกคนต่างชื่นชม ดีสุขสมยั่งยืนเอย

ปภาวีร์
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น: