คลิปการให้ชีวิติแก่หมาน้อย ที่ใช้แรงเฮือกสุดท้าย กระดิกหาง ร้องขอความช่วยเหลือ


เย  นํ  ททนฺติ  สทฺธาย
วิปฺปสนฺเนน  เจตสา
ตเมว  อนฺนํ  ภชติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ

บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส ย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธา
บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

เจ้าหมาตัวน้อยถูกปล่อยให้นอนอยู่กลางถนนเพียงลำพังด้วยสาเหตุป่วยเป็นโรคไข้หัดสุนัข เมื่อวินาทีสุดท้ายของชีวิตใกล้เข้ามาถึง เจ้าหมาตัวนี้เลือกที่จะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา และงัดเอาพลังเฮือกสุดท้ายออกมา เพื่อกระดิกหางขอความช่วยเหลือไม่รู้ว่าปาฏิหารย์มีจริง หรือมันโชคดี ชายจากหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ของอินเดีย


และได้ช่วยชีวิตมันเอาไว้!เพราะการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของน้องหมาตัวน้อย   14 วันถัดมาได้รับการต่อชีวิตอย่างเอาใจใส่ ทำให้สามารถกระดิกหางอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง

นับว่าเป็นการให้ทาน อันได้แก่ชีวิตที่มีอานิสงค์สูง แต่สามารถทำได้โดยให้ชีวิตสัตว์ตัวน้อยๆใกล้ตัวเรา


ขอบคุณคลิปจาก Animal Aid Unlimited, India

ไม่มีความคิดเห็น: